Блог

«15 000 000 бутылок призового пива» — акция от компании Оболонь

Акция — 15 миллионов бутылок призового пива.

Сроки проведения с 15.09.2009 до 15.11.2009

Одна из самых честных акций, так как ты получаешь приз «сразу», надо только сходить поменять крышечку на бутылку пива. Разыгрываются всего 15 миллионов бутылок по 0.5 — это довольно много!

Пункты обмена можно посмотреть на официальном сайте.
Что бы найти свой город обратите внимание на листы Эксель, они внизу файла, выберите свой регион и найдите пункт обмена. Например Киев находится в листе — «Схід Центр Північ».

Акция — 15 миллионов бутылок призового пива.

Сроки проведения с 15.09.2009 до 15.11.2009

Одна из самых честных акций, так как ты получаешь приз «сразу», надо только сходить поменять крышечку на бутылку пива. Разыгрываются всего 15 миллионов бутылок по 0.5 — это довольно много!

Что бы найти свой город обратите внимание на листы Эксель, они внизу файла, выберите свой регион и найдите пункт обмена. Например Киев находится в листе — «Схід Центр Північ».
Удивило немного то, что в фирменном магазине на Оболоне поменять крышечки нельзя :(.

Всем удачи и помните: пиво полезно только в небольших количествах!


ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «15 000 000 ПЛЯШОК призового пива!»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Організатором та Виконавцем Акції «15 000 000 ПЛЯШОК призового пива!», надалі іменується — «Акція», є Закрите Акціонерне Товариство «ОБОЛОНЬ», яке розташоване за адресою: 04212 м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3.

Технічним партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Р.А.М», що розташоване за адресою: 03150 м. Київ, вул.Феодори Пушиної, буд.30/32

1.2. Взяти участь в Акції мають право всі дієздатні, повнолітні (18-річні) фізичні особи, які постійно проживають на території України, надалі іменуються — «Учасники». В Акції забороняється брати участь співробітникам та представникам Організатора, Виконавця та Технічного партнера, афілійованим особам, членам сімей таких співробітників, представників, інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції, а також членам їх сімей. Також не можуть приймати участь особи, чиї права та воля обмежені державою.

1.3. Термін проведення Акції — з 00 годин 01 хвилини 15 вересня 2009 року до 23 години 59 хвилини 15 листопада 2009 року. Акція проводиться на усій території України.

1.4. Акція є розіграшем на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) Акційної продукції та ТМ «Оболонь» з видачею виграшів в майновій формі.

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

1.5. Інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна:

— на контр-етикетці пива NRW 0,5 л «Оболонь Світле», «Оболонь Преміум», «Оболонь Соборне», «Оболонь Оксамитове», «Оболонь Міцне», «Оболоень Безалкогольне»;

— на етикетці пива ПЕТ 1 л, 2 л «Оболонь Світле», «Оболонь Оксамитове», «Оболонь Міцне»;

— на сайті www.obolon.ua;

— у телевізійній рекламі;

— в інформаційних листівках та плакатах у місцях продажу продукції ТМ «Оболонь»;

— через цілодобову службу підтримки за телефоном 8 800 ххх хх хх (багатоканальний).

2. ЗМІСТ АКЦІЇ. ВИГРАШНИЙ ФОНД.

2.1. Акційною продукцією є:

— Фірмова пляшка пива «Оболонь Світле», «Оболонь Преміум», «Оболонь Соборне», «Оболонь Оксамитове», «Оболонь Міцне», «Оболонь Безалкогольне» 0,5 літра з поміткою «15 000 000 ПЛЯШОК призового пива!» на контр-етикетці,

-ПЕТ пляшка «Оболонь Світле», «Оболонь Оксамитове», «Оболонь Міцне» 1 літр, 2 літри з поміткою «15 000 000 ПЛЯШОК призового пива!» на етикетці, які виробляються та розповсюджуються Організатором.

2.2. Учасниками Акції, є покупці акційної продукції ТМ «Оболонь».

2.3. Подарунковий фонд. Під подарунком розуміється 0,5 літрові пляшки пива «Оболонь Світле».

2.4. Грошовий еквівалент подарунків не нараховується та не виплачується.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Для участі в Акції необхідно:

— придбати пиво ТМ «Оболонь» з поміткою «Акція» на контр-етикетці у строки з 15 вересня до 15 листопада 2009 року;

Увага! Факт придбання акційної продукції ЗАТ «Оболонь» та факт обміну кришечки з акційного пива означає, що учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і правилами Акції.

Увага! Беручи участь в Акції, Учасник автоматично дає свою повну (без будь-яких застережень та умов) згоду на:

— використання його зображень та анкетних даних (що не мають відношення до особистого життя) в інформаційних матеріалах щодо висвітлення перебігу та результатів Акції.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ.

4.1. Купуючи акційне пиво ТМ «Оболонь» під час проведення Акції в будь-яких торгових точках, де продається акційне пиво по всій території України, покупець стає Учасником Акції, а у випадку наявності призового напису під кришечкою — «Вітаємо! Ви виграли 0,5 л «Оболонь Світле» — стає переможцем і має право на отримання призу у вигляді пляшки пива. Призове пиво переможець отримує у обмін на пред’явлення акційної кришки.

4.2. Визначення переможців і розподілення призового фонду Акції проводиться Організатором в період з 15 вересня по 15 листопада 2009 року, на підставі пред’явлення призової кришечки. Учасники, які знайшли кришечки з призовими написами, зможуть отримати призи у спеціалізованих пунктах обміну протягом всього строку Акції.

4.3. Переможцями Акції стають ті учасники, що знайшли під кришечками призового пива напис «Вітаємо! Ви виграли 0,5 л «Оболонь Світле».

4.4. Організатор та Учасники погоджуються, що при визначенні переможців Організатор не зобов’язаний встановлювати право власності Учасників на призові кришечки, які вони пред’являють до обміну на акційне пиво і не прийматиме будь-яких претензій з цього приводу з боку Учасників. Переможцем буде вважатися той Учасник, що пред’явить призові кришечки до обміну на акційне пиво.

4.5. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, зазначених в даних правилах.

4.6. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення власників призових кришечок та/або претендентів на отримання призів.

4.7. Організатор, Виконавець та Технічний партнер не несуть відповідальності, не сплачують та не компенсують Учаснику Акції, який отримав право на Подарунок, витрати на проїзд до місця отримання Подарунку та будь-які інші витрати, пов’язанні з отриманням Подарунку.

4.8. Організатор має повне право відмовити в наданні Подарунку у випадку:

надання Учасником для обміну призової кришечки з наявними очевидними пошкодженнями, які роблять неможливим розібрати призовий напис;

якщо призовий напис «Вітаємо! Ви виграли 0,5 л «Оболонь Світле» викликає сумніви щодо його справжності;

у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України.

4.9. У випадку відмови Учасника від права на отримання Подарунка, Організатор на власний розсуд розпоряджається Подарунком.

4.11. Організатор не несе відповідальності щодо використання подарунків після їх одержання Учасниками Акції. З моменту отримання подарунку його власник несе особисту відповідальність за виплату всіх встановлених чинним законодавством податків та інших обов’язкових платежів, що сплачуються громадянами у зв’язку з отриманням подарунків.

4.12. У випадку, якщо Учасник за певними причинами, не залежними від Організатора, не отримав подарунок, він не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Всі подарунки не мають грошового еквіваленту і обміну та поверненню не підлягають.

5. ІНШІ УМОВИ.

5.1. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених даними Правилами. Своєю участю в Акції Учасники погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, фотографічні, аудіовізуальні зображення та інші матеріали можуть публікуватися та використовуватися у друкованих аудіо- та відеоматеріалах в рекламних цілях, та території всього світу, і таке використання ніяким чином не відшкодовуватиметься. Крім того, Учасники погоджуються давати рекламні інтерв’ю про участь в Акції, в тому числі по радіо, телебаченню та інших засобах масової інформації, або зніматися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без виплати їм будь-якої винагороди. При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

5.2. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора у майбутньому.

5.3. Ці Правила Акції розміщуються на Інтернет-сайті www.obolon.ua.

5.4. Організатор та Виконавець залишають за собою право вносити зміни в дані Правила з обов’язковим їх розміщенням на Інтернет-сайті www.obolon.ua.

5.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

5.6. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.