Сармат - акция - "Освободи время для себя! "

Акция - Освободи время для себя, почувствуй дух свободы!

Суть акции, как обычно, найди код, отправь смс и выиграй приз. В этой акции "были" гарантированные призы - фонарики, но как мне сказали по телефону к 1 сентябрю уже было около 5000 регистраций. На сайте информация устарелая, так что про фонарики можно забыть.

Официальный сайт: http://sarmat.ua/

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції «САРМАТ» ВІДЧУЙ ДУХ СВОБОДИ! ЗВІЛЬНИ ЧАС ДЛЯ СЕБЕ!»

1. Організатор та Виконавець рекламної акції «Сармат» Відчуй дух свободи! Звільни час для себе!», територія та строки (тривалість) її проведення.

1.1. Організатором та замовником рекламної акції "Сармат» Відчуй дух свободи! Звільни час для себе!» (надалі – Акція, Рекламна акція) є Закрите акціонерне товариство “Сармат”, що знаходиться за адресою 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, код в ЄДРПОУ 00377457 (надалі – Організатор Акції).

1.2. Виконавцем Рекламної акції Товариство з обмеженою відповідальністю «ОГІЛВІ ГРУП», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна,44, код в ЄДРПОУ 21682268, (надалі –Виконавець Акції). Виконавець Акції має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

1.3. Акція проводиться на всій території України (надалі – Територія Акції)


1.4. Акція триватиме з 05 серпня 2009 року по 31 жовтня 2009 року включно (надалі – „строк проведення Акції” або „тривалість Акції”, або «період проведення Акції»).

2. Продукція, що приймає участь в Рекламній акції.

2.1. Продукція, яка бере участь в Акції - продукція, що виробляється та розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності.

2.2. Акційною продукцією зазначеної Рекламної акції є пиво ТМ «Сармат»:

«Сармат Світле», «Сармат Преміум», «Сармат Жигулівське», «Сармат Безалкогольне», «Сармат Добрий Шубін», «Сармат Міцне» у скляних пляшках ємністю 0,5 літри та пет-тарі ємністю 1 літр та 2 літри, що реалізується на Території Акції та яка позначена логотипом Акції (надалі – „Акційна продукція”).
3. Участь в Рекламній акції

3.1 Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України і проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п.3.2. даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

- працівники Організатора/Виконавця Акції та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «САРМАТ» та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки)

- обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України.

3.3. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4. Умови участі в Акції

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 3 даних Правил і бажає отримати Заохочення Акції необхідно:

4.1.1. протягом періоду проведення Акцій придбати будь-яку одиницю Акційної продукції у кількості не менше однієї;

4.1.2. знайти на пляшці Акційної продукції унікальний код, розташований на зворотному боці пляшки на зворотній стороні контр етикетки або під кришечкою Акційної продукції (далі за текстом – Унікальний код). Унікальний код складається з 8-10 символів.

4.1.3. надіслати смс-повідомлення, що містить унікальний код, на короткий телефонний номер 4499[1] протягом періоду проведення Акції.

4.2. Учасник Акції, який бажає отримати одне з Заохочень Акції може відправити необмежену кількість унікальних кодів як вказано вище. Кожен унікальний код, надісланий, як вказано вище, збільшує його шанси на отримання Заохочень Акції.

4.3. Участь в Акції можлива тільки за умови чіткого виконання усіх вимог даних Правил.

4.4. Смс-повідомлення з телефонного номеру, з якого надіслано більше 10 невірних кодів, прийматися не будуть.

5. Фонд та види Заохочень Рекламної акції.

Учасники Рекламної акції мають можливість отримати такі Заохочення:

5.1. Миттєво[2] - поповнення 1 (одного) телефонного рахунку Учасника Акції у будь-якого GSM[3]- оператора на території України, за допомогою якого Учасник прийме участь у Акції протягом строку проведення Акції, номіналом 10,00 гривень, 20,00 гривень, 50,00 гривень та 100,00 гривень.

Усього загалом загальна кількість ваучерів поповнень телефонних рахунків складає 500 000 (п’ятсот тисяч) на загальну суму не більше 5 650 000 (п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) гривень.

5.2. Щотижня – 50 (п’ятдесят) ящиків/упаковок пива ТМ «Сармат».

5.2.1.В одній упаковці/ящику міститься 24 (двадцять чотири) банки пива ТМ «Сармат» ємністю 0,5 літри. Усього загальна кількість Заохочень у вигляді ящика/упаковки пива ТМ «Сармат» становить 500 (п’ятсот) ящиків.

5.2.2. Визначення сорту (виду) пива ТМ «Сармат», що буде надано у якості такого Заохочення Акції, здійснюється Виконавцем Акції.

5.3. Щомісяця – відпочинок на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі.

5.3.1. Це Заохочення Акції передбачає надання Учаснику Акції права на купівлю путівки (ваучеру) на двох осіб на відвідання (перебування) у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, за спеціальною ціною 1 (одна) гривня 20 коп. з ПДВ.

5.3.2. Усього загальна кількість таких Заохочень Акції становить три одиниці.

5.3.3. Номінальна вартість з ПДВ кожної путівки (ваучеру) на двох осіб на відвідання (перебування) у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, не може перевищувати 8 000 (вісім тисяч) гривень. Особливі умови (знижки, спеціальні умови перебування/харчування тощо) для неповнолітніх путівкою не передбачені.

5.3.4. Заохочення не включає в себе вартість проїзду Учасника Акції до/з місця знаходження санаторно-курортного (оздоровчого) закладу та будь-які інші витрати Учасника Акції, необхідні для використання такого Заохочення Акції. Умови та тривалість перебування у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі визначаються умовами путівки (ваучеру).

5.4. Гарантоване Заохочення – ліхтарик для подорожей.

5.4.1. Гарантоване Заохочення Акції надається Учаснику Акції, який відправив 20 Унікальних кодів на номер 4499 протягом періоду проведення Акції.

5.4.2. Усього загальна кількість Гарантованих Заохочень Акції складає 5 000 (п’ять тисяч) штук.

5.4.3. Модель (марка) ліхтарика для подорожей визначається Виконавцем та Організатором Акції.

5.5. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає зазначену вище кількість Заохочень. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за вичерпання Заохочень.

5.6. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що отримали право на отримання Заохочень, тільки на умовах цих Правил.

5.7. Організатор та Виконавець Акції залишають за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість спеціальної ціни, за якою реалізується відпочинок на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі. Виконавець та Організатор мають право змінити номінал Заохочень у вигляді поповнення телефонного рахунку без будь-яких додаткових повідомлень.

5.8. Зовнішній вигляд Заохочень Акції, що надаються Учасникам Акції, що здобули право на отримання Заохочень Акції, може відрізнятися від їх зображення на рекламних матеріалах Акції.

5.9. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України. Виконавець Акції у разі необхідності за власний рахунок провадить нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб - Учасників Акції, що отримали Заохочення, та направляє інформацію про отримання Заохочення, нарахування та сплату податку до відповідних податкових органів. В подальшому Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань переможців Акції, що отримали Заохочення, у відношенні сплати податку з доходів фізичних осіб

6. Визначення учасників, які отримають Заохочення Акції.

6.1. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень, здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури: кожна доба, на протязі строку проведення Акції, розбивається на не рівну кількість не рівних між собою проміжків часу (загальна кількість проміжків часу дорівнює кількості Заохочень, які будуть надані протягом Акції, кількість проміжків часу визначається шляхом випадкової вибірки за допомогою відповідної комп‘ютерної програми). Учасник, який першим, протягом кожного проміжку часу, надішле SMS повідомлення з Унікальним кодом, отримає відповідне Заохочення Акції (крім Гарантованого Заохочення).

6.2. Учасників акції, що здобудуть право на отримання Заохочень, буде сповіщено про це Виконавцем Акції протягом 24 годин після визначення системою осіб, що здобули право на отримання Заохочень, шляхом, вказаним у п.6.1. цих Правил, шляхом направлення смс-повідомлення з відповідним текстом на номер Учасника акції, з якого було направлено Унікальний код.

6.3. Неможливість зв’язатися з Учасником Акції за зазначеним телефонним номером учасника Акції протягом 72 годин, позбавляє такого Учасника права на отримання відповідного Заохочення Акції.

6.4. Інформація про результати визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень Акції, також буде розміщена на сайті www.sarmat.ua та на «гарячій лінії» 8 800 50 80 800[4] Акції.

7. Умови отримання Заохочень Акції.

7.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.

7.2. Отримання Заохочення - Поповнення рахунку відбувається наступним чином:

7.2.1. Учасник, який відповідно до п. 6.1. цих Правил визнаний таким, що отримав Заохочення Акції - Поповнення рахунку певного номіналу, повідомляється про це відповідним смс-повідомленням. Протягом 24 годин з моменту отримання такого повідомлення на мобільний телефон такого Учасника Акції надходить інформація щодо поповнення рахунку.

З моменту направлення такого повідомлення Учаснику - зобов‘язання Виконавця та Організатора за цими правилами перед відповідним Учасником Акції вважаються виконаними.

7.3. Отримання Заохочення Акції – ящика/упаковки пива ТМ «Сармат» відбувається наступним чином:

7.3.1. Учасник, який відповідно до п. 6.1. цих Правил визнаний таким, що отримав Заохочення Акції – ящик/упаковку пива ТМ «Сармат», повідомляється про це смс-повідомленням відповідного змісту. Протягом 72 (семи десяти двох) годин з моменту отримання такого смс-повідомлення. Учасник Акції повинен зателефонувати на номер «гарячої лінії» Акції та дотримуючись вказівок оператора повідомити про себе наступну інформацію:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- рік, день, місяць народження;

- контактний телефон, за яким з ним можна зв’язатися,

- поштову адресу ( індекс, область, назву населеного пункту, назву вулиці (провулку), номер будинку (будівлі) з урахуванням літер, корпусів та/або дрібних номерів, номер квартири (іншого приміщення), за якою Учаснику Акції повинно бути направлено ящик/упаковку пива ТМ «Сармат».

7.3.2. Заохочення Акції буде надіслано Учаснику Акції на адресу, вказану ним оператору «гарячої лінії», посилкою протягом 45 календарних днів з моменту надання Учасником Акції інформації на «гарячій лінії» (з моменту відправки посилки зобов‘язання Замовника та Організатора за цими Правилами вважаються виконаними). Надіслані Заохочення Акції зберігатимуться на поштовому відділенні протягом 30 календарних днів від дати надходження. Заохочення Акції, які не будуть забрані з поштового відділення протягом цього строку, повертаються Виконавцеві Акції та у подальшому використовуються на його розсуд, оскільки буде вважатися, що відповідний Учасник Акції відмовився від отримання такого Заохочення Акції. При цьому відповідні Учасники Акції втрачають право на них та не мають права вимагати будь-якої компенсації, у тому числі і грошової. Організатор/Виконавець не розглядає претензій щодо надання або будь-якої компенсації вартості Заохочень Акції, які не були забрані з пошти в зазначений вище строк. Послуги пошти щодо зберігання посилки з Заохоченням Акції сплачуються Учасником Акції самостійно за власний рахунок.

7.3.3. Відправка Заохочення Акції здійснюється лише в межах території України.

7.4. Отримання Заохочення Акції у вигляді відпочинку на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, відбувається наступним чином:

7.4.1. Учасник, який відповідно до п. 6.1. цих Правил визнаний таким, що отримав Заохочення Акції – відпочинок на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, повідомляється про це смс-повідомленням відповідного змісту та відповідним дзвінком представника Організатора Акції. Під час такого дзвінка Учаснику Акції буде повідомлено про час та місце, де він зможе отримати зазначене Заохочення Акції.

7.4.2. У спосіб та строк, зазначений Виконавцем Акції, Учасник Акції повинен надати копії наступних документів: копію паспорта громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією)), копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера.

7.4.3. Телефонні переговори представників Виконавця Акції з Учасником Акції реєструється засобами технічної фіксації. Учасник Акції повинен це усвідомлювати та своєю участі в Акції надає свою згоду на таку фіксацію.

7.4.4. Для отримання зазначеного Заохочення Акції, Учасник Акції повинен прибути в місце, зазначене представником Виконавця Акції, у певний зазначений час, при цьому переїзд, проживання та інші витрати, що необхідні для забезпечення такої особистої присутності для отримання Заохочення Акції, сплачуються відповідним Учасником Акції за свій рахунок.

7.4.5. Зазначене Заохочення Акції може бути отримане тільки особисто Учасником Акції, який здобув право на отримання такого Заохочення Акції.

7.4.6. Оскільки відпочинок у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, призначений для двох осіб, іншу особу, яка буде супроводжувати Учасника Акції, що здобув право на отримання такого Заохочення Акції, Учасник Акції визначає самостійно та несе повну відповідальність за її дії під час отримання та використання Заохочення Акції.

Організатор/Виконавець Акції не розглядають та не приймають участь у будь-яких конфліктах (непорозуміннях, суперечках тощо) Учасника Акції, який здобув право на отримання Заохочення Акції та особи за його вибором, яка разом з ним може використати Заохочення Акції.

7.4.7. Заохочення Акції у вигляді відпочинку на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, розраховано на використання його повнолітніми особами. У тому випадку, якщо Учасником Акції, що здобув право на отримання такого Заохочення Акції, буде прийняте рішення, що разом з ним це Заохочення буде використано неповнолітньою (обмежено дієздатною особою), він повинен самостійно узгодити усі питання щодо можливості такого використання з батьками (особами, що їх заміняють/опікунами/піклувальниками) такої особи.

7.4.8. Заохочення Акції у вигляді відпочинку на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, розраховане на використання його лише двома особами. Участь у поїздці інших осіб, зокрема осіб, що супроводжують людей з обмеженими фізичними можливостями, сплачується Учасником Акції, що здобув право на отримання такого Заохочення Акції, самостійно за власний рахунок.

7.4.9. Поведінка Учасника Акції, який здобув право на отримання такого Заохочення Акції та особи, що спільно з ним використовує таке Заохочення Акції, стан їх здоров’я, наявність медичного страхування, страхування на випадок нещасних випадків, дотримання ними вимог та умов перебування у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі тощо не входить до зони відповідальності Організатора/Виконавця Акції.

7.4.10. Організатор/Виконавець рекламної акції не несуть відповідальності у випадку ненадання Учаснику Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції у вигляді відпочинку на двох у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі (та/або особи, що спільно з ним використовує таке Заохочення Акції) візи до країни, у якій знаходиться обраний Учасником Акції заклад. Усі витрати на отриманні візи, трансфери, страхування та інші необхідні витрати, пов’язані з такою поїздкою і які не входять до вартості путівки, здійснюються таким Учасником Акції самостійно та за власний рахунок.

7.5. Отримання Гарантованого Заохочення у вигляді ліхтарика для подорожей здійснюється Учасниками Акції наступним чином:

7.5.1. Після відправки сумарно 20 Унікальних кодів Акції на номер Акції 4499, Учасник Акції визнається таким, що здобув право на отримання Гарантовано Заохочення Акції, про що йому повідомляється відповідним смс-повідомленням. Протягом 72 (семи десяти двох) годин з моменту отримання такого смс-повідомлення. Учасник Акції повинен зателефонувати на номер «гарячої лінії» Акції та дотримуючись вказівок оператора повідомити про себе наступну інформацію:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- рік, день, місяць народження;

- поштову адресу ( індекс, область, назву населеного пункту, назву вулиці (провулку), номер будинку (будівлі) з урахуванням літер, корпусів та/або дрібних номерів, номер квартири (іншого приміщення), за якою Учаснику Акції повинна бути здійснена відправка Гарантованого Заохочення.

7.5.2. Гарантоване Заохочення буде надіслано Учаснику на адресу, вказану ним оператору «гарячої лінії», цінною бандероллю протягом 45 календарних днів з моменту надання Учасником Акції інформації на «гарячій лінії» (з моменту відправки бандеролі зобов‘язання Замовника та Організатора за цими правилами рахуються виконаними). Надіслані Гарантовані Заохочення зберігатимуться на поштовому відділенні протягом 30 календарних днів від дати надходження. Гарантовані Заохочення, які не будуть забрані Учасником з поштового відділення протягом цього строку, повертаються Виконавцеві Акції та у подальшому використовуються на його розсуд, оскільки буде вважатися, що відповідний Учасник Акції відмовився від отримання такого Гарантованого Заохочення. При цьому відповідні Учасники Акції втрачають право на них та не мають права вимагати будь-якої компенсації, у тому числі і грошової. Організатор/Виконавець не розглядає претензій щодо надання або будь-якої компенсації вартості Гарантованих Заохочень, які не були забрані з пошти в зазначений вище строк. Послуги пошти щодо зберігання бандеролі з Гарантованим Заохоченням сплачуються Учасником Акції самостійно за власний рахунок.

7.5.3. Відправка Гарантованих Заохочень здійснюється лише в межах території України.

7.6. Учасники Акції не мають права передавати право на отримання належного їм Заохочення Акції третім особам.

7.7. Копії документів, що надані Учасниками Акції для отримання Заохочень Акції , не підлягають поверненню Учасникам Акції. Учасники Акції, беручи участь у Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

7.8. Неухильне додержання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання)всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання певного Заохочення Акції. При цьому такий учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції, та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

8. Обмеження

8.1. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом та будь-яким іншим благом не допускається.

8.2. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.

8.3. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (в т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інш.) не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

8.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції отримати або скористатися Заохоченням Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання Заохочення Акції, неможливості її повідомлення про відповідне Заохочення Акції так, як це вказано вище.

8.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання.

8.6. Організатор/Виконавець Акції не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції. Організатор/Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень Акції. Організатор/Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.7. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

8.8. Отримання Заохочень Акції допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Заохочень Акції. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочень Акції, де Заохочення Акції, або право на отримання їх буде предметом угоди або засобом платежу, або виступати як предмет застави.

8.9. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочень Акції особисто, такий учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.

8.10. Відповідальність за якість товарів, що надаються як Заохочення Акції, несе їх виробник. Відповідальність за відповідність умовам відпочинку у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, умовам путівки несе туристична агенція (туристичний оператор), що надає таку путівку.

8.11. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адрес).

8.12. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові.

9. Надання інформації

9.1. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові/Виконавцеві Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

9.2. Збір інформації згідно з п.9.1. дозволить Організаторові/Виконавцеві Акції якнайшвидше передати Заохочення Акції особам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

9.3. Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

9.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відео матеріалах, в мережі Інтернет, інтерв'ю ЗМІ, у випадку отримання Заохочень Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

10.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.sarmat.ua; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції та на упаковках Акційної продукції.

Додаткова інформація щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії 8-800-50-80-800 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних телефонних номерів в межах України є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

10.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

11. Інші умови

11.1. Вартість Заохочень Акції оподатковується вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

11.2. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочень та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

11.3. Організатор/Виконавець Акції гарантують неупередженість процедури визначення осіб, що мають право на отримання Заохочень Акції, у відповідності з цими Правилами.

[1] Вартість відправлення смс-повідомлення: для абонентів “МТС”, “JEANS”, “SIM-SIM”, “Kyivstar”, “Ase&Base”, “djuice”, “beeline”, “Life:)” протягом періоду проведення Акції становить – 50 копійок з ПДВ без ПФ. Послуга з обслуговування короткого номеру та технічна підтримка Акції здійснюється ПП «Месседж Груп» (01103 м. Київ, вул. Кіквідзе 13, ЄДРПОУ 34614221).

[2] Заохочення надається протягом періоду, необхідного системі для ідентифікації та обробки надісланого Унікального коду.

[3] В Акції можуть приймати участь абоненти операторів мобільного зв’язку “МТС”, “JEANS”, “SIM-SIM”, “Kyivstar”, “Ase&Base”, “djuice”, “beeline”, “Life:)”.

[4] Дзвінки на номер «гарячої лінії» 8 800 50 80 800 зі стаціонарних телефонних номерів в Україні є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно з тарифами відповідного оператора.

ДОПОВНЕННЯ №1
до ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ
рекламної акції «САРМАТ» ВІДЧУЙ ДУХ СВОБОДИ! ЗВІЛЬНИ ЧАС ДЛЯ СЕБЕ!»

м. Київ, 19 серпня 2009р.

Закрите акціонерне товариство “Сармат”, що знаходиться за адресою 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, код в ЄДРПОУ 00377457 (надалі – Організатор Акції) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ОГІЛВІ ГРУП», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна,44, код в ЄДРПОУ 21682268, (надалі –Виконавець Акції), керуючись п. 10.2. Офіційних правил рекламної акції «Сармат» Відчуй дух свободи! Звільни час для себе!» (надалі – Акція), що були затверджені Організатором Акції та Виконавцем Акції 22.06.2009р. (надалі – «Офіційні правила»), вирішили наступне:

1. Викласти п. 5.4.1. Офіційних правил в наступній редакції: «5.4.1. Гарантоване Заохочення Акції надається Учаснику Акції, який відправив 20 Унікальних кодів на номер 4499 протягом періоду проведення Акції. Один Учасник Акції може отримати не більше п’яти Гарантованих Заохочень».

2. Викласти п. 7.6. Офіційних правил в наступній редакції: «7.6. Учасники Акції не мають права передавати право на отримання належного їм Заохочення Акції третім особам. Один Учасник Акції може отримати не більше п’яти Гарантованих Заохочень.»

3. Зазначені зміни до Офіційних правил набувають чинності з «19» серпня 2009р.

4. З урахуванням умов та вимог п.10.2. Офіційних правил здійснити розміщення зазначених змін до Офіційних правил на Інтернет-сайті www.sarmat.ua до «21» серпня 2009р.

5. Всі інші умови Офіційних правил залишаються без змін.

ДОПОВНЕННЯ №2
до ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ
рекламної акції «САРМАТ» ВІДЧУЙ ДУХ СВОБОДИ! ЗВІЛЬНИ ЧАС ДЛЯ СЕБЕ!»

м. Київ, 28 серпня 2009р.

Закрите акціонерне товариство “Сармат”, що знаходиться за адресою 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106, код в ЄДРПОУ 00377457 (надалі – Організатор Акції) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ОГІЛВІ ГРУП», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна,44, код в ЄДРПОУ 21682268, (надалі –Виконавець Акції), керуючись п. 10.2. Офіційних правил рекламної акції «Сармат» Відчуй дух свободи! Звільни час для себе!» (надалі – Акція), що були затверджені Організатором Акції та Виконавцем Акції 22.06.2009р. (надалі – «Офіційні правила»), вирішили наступне:

1. Викласти п. 5.3.3. Офіційних правил в наступній редакції: «5.3.3. Номінальна вартість з ПДВ кожної путівки (ваучеру) на двох осіб на відвідання (перебування) у санаторно-курортному (оздоровчому) закладі, не може перевищувати 10 000 (десять тисяч) гривень. Особливі умови (знижки, спеціальні умови перебування/харчування тощо) для неповнолітніх путівкою не передбачені».

2. Зазначені зміни до Офіційних правил набувають чинності з «28» серпня 2009р.

3. З урахуванням умов та вимог п.10.2. Офіційних правил здійснити розміщення зазначених змін до Офіційних правил на Інтернет-сайті www.sarmat.ua до «28» серпня 2009р.

4. Всі інші умови Офіційних правил залишаються без змін.
Телефон гарячої лінії
8 800 50 80 800

Акція триває з 05.08.09 по 31.10.09 на території України. Тільки для повнолітніх (>18 років). Відправка SMS можлива тільки для абонентів національних GSM-операторів. Вартість відправки SMS на номер 4499 становить 0,5 грн з ПДВ без ПФ. Технічна підтримка Акції здійснюється ПП «Месседж Груп», тел. 8 (044) 222 89 94 працює з 10:00 по 18:00. Організатор Акції — ЗАТ «Сармат», Виконавець Акції — ТОВ «Огілві Груп».

Ключевые слова (теги): 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.